top of page
blokken stapelen

LOGOPEDIE

Ondersteuning op maat

U kan telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. één van onze logopedisten zal u uitnodigen op een verkennend gesprek. Hierbij wordt de zorgvraag besproken, uitleg gegeven over de aanvraag, de onderzoeken en de terugbetaling van de logopedie. Door dit gesprek proberen wij een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het kind. U krijgt dan documenten mee voor de geneesheer-specialist. Nadat dit document is ondertekend, kunnen de onderzoeken van start gaan.

Tijdens het onderzoek worden, aan de hand van genormeerde tests, de ernst en de aard van het probleem in kaart gebracht.

Nadien schrijft de logopedist een verslag van deze onderzoeken en bespreekt de resultaten. Aan de hand van dit verslag kan op voorschrift van de arts een aanvraag tot terugbetaling worden ingediend.

Na de goedkeuring van de mutualiteit kan de logopedie van start gaan. De frequentie van de therapie hangt af van de aard en ernst van de problemen. De therapie kan doorgaan in de praktijk of op school, na overleg met de directie.

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, advies en therapie bij:

 • Afwijkend mondgedrag

Afwijkend mondgedrag zoals duimzuigen, open-mondgedrag, tongpersen,… resulteren vaak in een afwijkend gebit en/of spraakproblemen. Het komt vaker voor dat afwijkende mondgewoonten en articulatie samen worden behandeld.

 • Spraakproblemen
  Hierbij worden klanken vervangen door een andere klank, weggelaten of is er een foutieve productie. Enkele voorbeelden hiervan zijn het vervangen of niet uitspreken van de /r/, het vervangen van de /s/ door de /t/,…

 • Taalontwikkelingsproblemen- taalstoornissen
  De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Bij een aantal kinderen kan de taalontwikkeling een vertraagd (taalprobleem) of een afwijkend verloop (taalstoornis) kennen. De problemen kunnen zich voordoen bij het begrijpen van taal en/of het produceren van taal. Een taalstoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) en het taalgebruik.

 • Leerproblemen- leerstoornissen
  Als logopediste behandelen wij zowel problemen op vlak van lezen, spelling en/ of rekenen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie). Hierbij hechten wij veel belang aan een nauwe samenwerking met de leerkracht en de zorg op school.

 • Stemstoornissen
  Verkeerd stemgebruik of een organische afwijking aan de stembanden veroorzaken heesheid of stemverlies. Dit komt zowel voor bij beroepssprekers als bij kinderen. De logopedist bouwt het foutief stemgebruik af en leert juist stemgedrag terug aan.

bottom of page