top of page
Computer Keyboard

TYP10

Leren typen in een handomdraai

Vanaf nu biedt onze kinesiste TYPLESSEN aan volgens de TYP10 methode. Leren typen in een handomdraai voor alle kinderen vanaf 9 jaar op een leuke, speelse manier. Kinderen leren typen op eigen tempo in therapie of volgen les in kleine groepjes. De methode is goed geschikt voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen, dove/blinde kinderen, kinderen met DCD,...
Leren typen kan voor veel kinderen bij wie het schrijven in de klas moeilijk lukt of veel aandacht vraagt, helpen om beter de lessen te volgen.

De eerstvolgende lessenreeks start in de grote vakantie! 

Voor meer informatie, neem gerust contact op!

bottom of page