top of page
Kinderen spelen met Lego

SPELTHERAPIE

Spelen en de ontwikkeling

Voor wie?

 

Kinderen van 3 tot 12 jaar met:

  • Emotionele problemen: (faal)angst, depressieve gevoelens, woede-uitbarstingen, negatief zelfbeeld, piekeren, …

  • Sociale problemen: gepest worden, pesten, moeilijk vrienden maken, …

  • Slaap-, eet- en zindelijkheidsproblemen

  • Stress- en spanningsklachten: buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, …

  • Verwerkingsproblemen: trauma, verlieservaring, echtscheiding, medische aandoening, …

 

Ook kinderen met een verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, autisme, ADHD, adoptie- en pleegzorgproblematiek, e.a. kunnen voor hun emotionele ontwikkeling veel baat hebben bij speltherapie.

 

Hoe werkt het?

 

De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. Het kind kiest zelf waarmee het speelt.

Er wordt een veilige plek gecreëerd, waardoor het kind zich steeds meer in zijn spel kan uiten. Doordat er verwoord wordt wat het kind speelt, krijgt het meer inzicht in de situatie en zichzelf. Door mee te spelen, kan de therapeut het kind ook helpen een andere kijk op zichzelf of op de situatie te krijgen.

In het spel kan het kind ook gebeurtenissen verwerken door ze, met ondersteuning van de therapeut, opnieuw uit te spelen. Op deze manier worden indringende ervaringen verwerkt.

 

Ook de ouders zijn erg belangrijk bij dit proces. Via oudergesprekken worden de thema’s die het kind speelt teruggekoppeld. Zo krijgen ouders meer inzicht in de binnenkant van hun kind.

 

Praktisch verloop

 

Na een intakegesprek start ik met drie verkennende spelsessies bestaande uit belevingsonderzoek en spelobservaties.

Daarna volgt er een oudergesprek om de bevindingen en het verder verloop te bespreken:

  1. De observaties en het oudergesprek hebben voldoende opgeleverd om verder te kunnen.

  2. Speltherapie wordt opgestart. Samen bepalen we de doelstellingen van de therapie.

  3. Als speltherapie niet de gepaste hulp lijkt (op dit moment), geef ik advies op maat (doorverwijzingnaar een andere vorm van hulpverlening).

Bij opstart van speltherapie vindt er om de 4 à 5 sessies een oudergesprek plaats.

 

Afhankelijk van de problematiek duurt een traject ongeveer 20 sessies.

De sessies kunnen wekelijks of tweewekelijks ingepland worden.

Wanneer?

 Ik werk op donderdag en vrijdag in de Boomhut.

Voor kleuters vinden de spelsessies liefst tijdens de schooluren plaats (zo kunnen de oudere kinderen na schooltijd komen).

Mits toestemming van de school, kunnen de oudere kinderen ook tijdens de schooltijd komen.

bottom of page