top of page
Peuterlezing

STUDIEBEGELEIDING / PEDAGOGIE

Het mooiste dat je kunt    worden is jezelf.

Ik geef graag wat meer info over mijn opdracht in de multidisciplinaire kinderpraktijk 'de Boomhut' te Veurne.

Mijn opdracht bestaat er onder andere uit het kind/de jongere te begeleiden vanuit een praktische en oplossingsgerichte visie i.v.m. plannen en organiseren van schoolwerk, zoeken naar een gepaste leermethode, werken aan (studie)motivatie… Hierbij is voldoende aandacht voor het omgaan met faalangst, het opbouwen van een positief zelfbeeld en het groeien in sociale vaardigheden…

Ik werk vraaggestuurd en op maat van elk individu, we vertrekken telkens vanuit een kennismaking waarbij ook de ouders aanwezig kunnen zijn.
De begeleiding helpt het kind/de jongere op weg, om het nadien zelf te doen...

Dit alles onder het motto: 'Het mooiste wat je kunt worden is je
zelf!'.

Meer info over deze begeleiding? 

Ik help je graag verder: mariekeuzeel@gmail.com

 

Aanpak:

Vanuit de overtuiging dat veel jongeren wel weten ‘wat’ ze moeten studeren maar niet altijd ‘hoe’ start ik met een verkennend gesprek. Hierbij wil ik achterhalen wat hun huidige leeraanpak en leergedrag is, wat hen (de)motiveert bij het studeren, wat uitlokkende factoren voor examenstress, uitstelgedrag en/of faalangst kunnen zijn...

Ik probeer zicht te krijgen op hun leeromgeving en hun organisatie. Hiervoor gebruik ik een aantal gerichte vragen m.b.t. zelfvertrouwen, zelfbeeld, executieve functies. Dit wordt ondersteund door het afnemen van een aantal laagdrempelige testen.

Wanneer de context duidelijker is geworden, ga ik bij een volgende sessie samen met de jongere de doelen vooropstellen ‘waar wil jij aan werken, waar wil jij in groeien en wie kan je hierbij ondersteunen’. Per doel gaan we de strategie hierin bepalen. Afhankelijk van de specifieke zorgvraag stellen we samen met de jongere een 'plan van aanpak' op.  Ik probeer dit alles zo laagdrempelig en praktisch mogelijk te houden (bv. we gaan met een cursus aan de slag, we maken samen een planning op via de agenda of via Smartschool).

Het gaat hier niet louter om het geven van bijles, het gaat om het coachen van de jongere om het leerproces in eigen handen te nemen. Na elke sessie is er ruimte voor mondelinge feedback en evaluatie. Mijn doel is om mezelf op termijn overbodig te maken…

bottom of page